DUBL

Domácí účetnictví

Aplikace je určena pro jednoduchou a přehlednou evidenci domácího účetnictví a spotřeby.

Jednotlivé záznamy se rozdělují do finančních a evidenčních skupin.

Rekapitulační sestavy umožňují pohledy na pohyb finančních prostředků těchto finančních a evidenčních skupin, nově také odhad spotřeby za celý rok.

Pro Windows je aplikace dostupná na Microsoft Store.

DUBL soukromí / DUBL privacy