Hlavolam 5×5

Složte části hlavolamu tak, aby na sebe jednotlivé barvy správně navazovaly.

Okolo hrací desky se nachází tlačítka pro současný posun dvou sloupců nebo řádků v daném směru.

Nastavte si libovolnou obtížnost. A v případě nesnází můžete využít tlačítko pro zobrazení řešení…

Pro Windows je aplikace dostupná na Microsoft Store.